Darko Jovanović Dako

  • Koncert za dve slike „Jelen je bio u šumi”

    Koncert za dve slike pod nazivom "Jelen je bio u šumi" je performans Darka Jovanovića Daka koji smo posetili u kafeu „Grunf”, mestu u koje rado najvraćaju ljudi svih generacija, pretežno naklonjeni umetnosti. Darko je ambijentalnom muzikom i crvenom električnom gitarom pozvao posetioce da mu se pridruže u nastajanju četvrte slike u istoimenoj seriji, "Jelen je bio u šumi" i ljudi su se odazvali.

    Pročitaj više

    30.11.2021