#Striparnica

  • Striparnica u Subotici - mesto susreta generacija

    Ovih dana svratio sam u Striparnicu u ulici Petra Drapšina da saznam od Uroša Jagodića kako ide posao, odnosno ko i koliko danas čita stripove u Subotici. Iznenadio sam se kada sam čuo da nova izdanja ponekad budu „razgrabljena” brže od starijih klasika, koje ljubitelji i kolekcionari uvek žele da imaju u svojim zbirkama, kao i da je sve više školaraca koji posećuju Striparnicu.

    Pročitaj više

    21.03.2022