tribina Dijalog

  • „Od umetnosti do filozofije” sa profesorom Krstićem

    „Inovacije u nastavi filozofije u Gimnaziji „Svetozar Marković” u Subotici u periodu od 1992 do 2019. godine” napisano je u podnaslovu knjige profesora Dragana Krstića, počasnog člana Srpskog estetičkog društva i dobitnika posebne zahvalnice za značajan doprinos u razvijanju i afirmaciji filozofske kulture u Srbiji. Promocija knjige održana je u Gimnaziji „Svetozar Marković” gde je profesor Krstić sada već davne 1992. godine pokrenuo estetičku tribinu „Dijalog”. 

    Pročitaj više

    25.10.2019