Vizuelna priča kroz objektiv Damira Vujkovića

Submitted by fotoprica on Thu, 06/01/2023 - 15:39

Damir Vujković je prethodne godine osim „tekućih zadataka” koji se tiču fotografisanja najvažnjih trenutaka za potrebe festivalskih novina i drugih štampanih i elektronskih medija, beležio sve ono zanimljivo što se dešava negde mimo glavnog svetla pozornice. Iskrene emocije laureata, radost volontera, sjajne koncerte ,raspoloženu publiku, radionice i neformalne razgovore velikih umetnika. Deo tog opusa prikazan je na izložbi „Iza kulisa Festivala Evropskog filma Palić:  vizuelna priča kroz objektiv” koja je postavljena u galeriji Otvorenog univerziteta. I pored toga što je afirmisan fotograf čiji je rad prepoznatljiv, Damiru je festival bio posebno i vredno iskustvo.